Canllaw Shaun the Sheep i'r Cod Cefn Gwlad

Cliciwch ar y tabiau isod i bori drwy ein dewis gwych o fideos o Shaun the Sheep a'i ffrindiau.

If you’re unable to play the videos below due to your device or settings please try viewing them here.

Canllaw Shaun the Sheep i sbwriel

Canllaw Shaun the Sheep i waith yng nghefn gwlad

Canllaw Shaun the Sheep i gadarnhau eich llwybr

Canllaw Shaun the Sheep i gadw cŵn dan reolaeth

Canllaw Shaun the Sheep i ganfod eich ffordd

Canllaw Shaun the Sheep i giatiau

Canllaw Shaun the Sheep i ymweld â pharciau, dyfrffyrdd, yr arfordir a chefn gwlad

Canllaw Shaun the Sheep i ofalu am fyd natur

Crëwyd gan Aardman. Mae Aardman, Shaun the Sheep a delwedd Shaun yn nodau masnach Aardman Animations Limited 2023. Cedwir pob hawl.
Aardman logo

 


Are you a teacher or leader of a youth group?

Visit our Resources & Activities page to find Shaun the Sheep leaflets, ideas and things to do.

Shaun the Sheep a'r Cod Cefn Gwlad

Dysgu mwy am yr ymgyrch

Gallwch fynd i’n sianeli cyfryngau cymdeithasol a darganfod mwy drwy ymweld â Linktree y Cod Cefn Gwlad.

Countryside Code Linktree QR code

 

Neu ewch i’n tudalen Cwestiynau Cyffredin